Mazot Hırsızlığı Global Bir Problemdir

Mazot hırsızlığı ile ilgili haberlere çok sık denk gelmiyoruz. Ancak bu mazot hırsızlığının global bir problem olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Özellikle taşımacılık sektöründe kullanılan ağır ticari araçlar bu dertten fazlasıyla muzdarip. Bu problemi sadece mazot yani dizel yakıt ile sınırlamak doğru olmaz. Benzin ve LPG hırsızlığı da nadir de olsa görülmektedir. Bu nedenle yakıt hırsızlığı ifadesini kullanmak daha doğru olur. Ancak taşımacılık sektöründeki araçların büyük bir çoğunluğu dizel yakıtlıdır. Bu sebepten ötürü Türkiye’deki sektör emekçileri arasında yaygın olarak mazot hırsızlığı kavramı kullanılır.

Mazot Hırsızlığının Olumsuz Etkileri

Her yıl milyonlarca dolarlık maddi kayba sebebiyet veren bir problemden bahsediyoruz. Kimi zaman insanların öldürülmesiyle dahi sonuçlanabilen bir problem. Kaldı ki tüm bunlar 300 litre ile 1.000 litre arasında yakıt ikmali yapılabilen ağır ticari araçlardan gerçekleştirilen hırsızlıkların bileşkesi. Damlaya damlaya göl olur misali, küçük küçük gerçekleşen hırsızlıkların toplamda yarattıkları zarar inanılmaz boyutta. Ağır ticari araç sürücülerinin üzerinde oluşan psikolojik etkilerden hiç bahsetmiyoruz bile. Tabi bu noktada şunu da söylemekte fayda var. İçeriden gerçekleşen yani çalışan veya şoför kaynaklı mazot hırsızlığı dış kaynaklı hırsızlıktan çok daha yüksek bir orana sahip. İşte böylesine kompleks bir problemi göz ardı etmemek ve gerekli aksiyonları almak kritik bir öneme sahip.

Mazot Hırsızlığı ile Mücadele

Milli servetin kaybolmasının engellenmesi adına hükümetlerin yakıt hırsızlığı konusunda ciddi yaptırımlar uygulaması oldukça önemli. Ancak en büyük iş ağır ticari araç sahipleri ve lojistik filo yöneticilerine düşüyor. Önleyici aksiyonların alınmasında birincil etkiye sahip olanlar sizlersiniz. Günümüzde mazot hırsızlığının önüne geçmede çok etkili teknolojik çözümler olduğunu görüyoruz. Bu tip teknolojilere yatırım yapmak uzun vadede işletmenizin ciddi zarar etmesinin önüne geçeceği gibi sizi öncü şirket konumuna da getirecektir.

Çözüm Tek Değil, Birçok Aksiyonun Bileşkesi

Çözüm için birinci adım böyle bir problem olduğunun farkında olmak. Potansiyel mağdurlardan birinin kendiniz olabileceğini hesaba katmak. İş dünyasında güven esastır. Yatırımcılarınıza, ortaklarınıza, tedarikçilerinize ve çalışanlarınıza güvenmeden başarı elde etmeniz zordur. Ancak belirli kontrol sistemleri oluşturmak ve çeşitli kurallar belirleyip bunlar çerçevesinde hareket edilmesini beklemek gerekir. Mazot hırsızlığı gibi bir konu söz konusuyken, gerekli önleyici aksiyonları almadan tamamen güven esasına dayalı iş yapmak ne kadar doğru takdir sizin.

Yakıt hırsızlığının en aza indirgendiği, sektörün henüz farkında bile olmadığı yakıt hırsızlığı kaynaklı maddi kayıplardan kurtulduğu, uyanık geçinen hırsızların yakıt çalamadığı bir gelecek bizimle olsun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir